Jeugd met een Opdracht

jeugd-met-een-opdracht

Jeugd met een Opdracht

De organisatie Jeugd met een Opdracht (JmeO) is wereldwijd betrokken bij zending. YWAM (Youth with a Mission) is in 1960 in Amerika door Loren Cunningham opgericht.
Er zijn zo’n 20.000 vrijwilligers bij betrokken in ruim 180 landen. Er zijn 3 pijlers: evangelisatie, training en mercy ministries (barmhartigheid).
Er is bij JmeO niemand die een salaris ontvangt. Iedereen binnen deze wereldwijde zendingsbeweging heeft een netwerk van mensen en kerken die op hun manier bijdragen aan zending.

De basissen waar wij mee te maken hebben (gehad) zijn JmeO Heidebeek in Nederland en Jocum Lichinga. JmeO Heidebeek is actief sinds 1973, toen vooral nog verbonden aan het evangelisatiewerk dat in Amsterdam plaatsvond. Vandaag de dag is het een trainingsbasis die ‘een springplank voor wereldzending’ wil zijn. JOCUM Lichinga in Mozambique richt zich op het bereiken van de YAO-bevolkingsgroep. Door het trainen van lokale zendelingen en het in woord en daad uitdelen van Gods liefde reiken ze uit naar deze bevolkingsgroep.

Wat de focus ook is van een lokale basis, de kern is hetzelfde. En dat is dat mensen God gaan leren kennen. Het is dan ook niet voor niets dat de slogan van JmeO luidt: ‘God kennen en Hem bekend maken’.

Meer weten over YWAM Heidebeek?