Telex & Isabel met hun kinderen Claudencia, Ebenhaezer

Werkzaam: in Itepela

Telex werkt in de kliniek in Itepela en zorgt daarmee voor continuiteit in de lokale zorg. Isabel is kleuterjuf en betrokken bij het werk onder de ouderen in Itepela.