Projecten & Acties

Bekijk onze verschillende projecten & acties

Mensen binnen Jeugd met een Opdracht werken op basis van giften. Dit betekent dat meer mensen betrokken worden bij zending en dat we als een team functioneren. Wij, familie Wierstra, hebben een gezond netwerk van kerken en mensen die ervoor zorgen dat wij full-time in Mozambique kunnen werken. Het netwerk is niet alleen maar gericht op financiën. Een heel aantal van deze mensen stuurt af en toe eens een berichtje, bidt voor ons en leeft met ons mee. Net zo belangrijk als het financiële onderdeel.

Onze collega’s in Mozambique  hebben dit netwerk over het algemeen nog niet.  Niemand die voor hen bidt, die aan hen denkt of financieel ondersteunt. Dit betekent dat zij zich vaak zorgen maken over hun financiën; hoe zorgen ze ervoor dat er dagelijks eten is, kinderen naar kunnen school gaan, huur kunnen betalen en dergelijke. Zij werken dus, naast hun roeping bij Jeugd met een Opdracht, vaak ook extra om in deze basisbehoeften te voorzien. Een baan vinden voor een paar dagen is echter een grote uitdaging, sowieso is werkgelegenheid lastig. En het betekent ook dat ze niet full-time in Gods Koninkrijk kunnen werken. Het zou geweldig zijn als dat wel kan!

We bieden je graag de kans om een enthousiaste, Mozambikaanse zendeling te ondersteunen. Zodat er nog meer mensen bereikt kunnen worden!

Hieronder zie je een aantal van onze collega’s die we graag bij je aanbevelen. Mozambikanen die geroepen zijn om Gods liefde te verkondigen, een verschil te maken in de maatschappij en een Licht zijn in de duisternis.

Via Jeugd met een Opdracht Heidebeek heb je de gelegenheid om, met een fiscaal voordeel, een gift te geven. Dat kan via JmeO Heidebeek, NL38RABO0326521062, onder vermelding van 2932 Jocum Niassa – ‘naam collega’.
Bij vragen, mail gerust naar Leoniwierstra@hotmail.com

Gaaf dat je betrokken wilt zijn bij een lokale collega zodat het Goede Nieuws nog meer verspreid kan worden. Dank je wel!

arconja-en-roja-min

Arcanjo & Rosa met hun kinderen Nilsa, Leandro, Ebenhaezer, Abigaila

Werkzaam: in Lichinga

Arcanjo werkt in het onderhoudsteam, leidt de (mini) DTS en samen zijn ze betrokken in het leiderschapsteam. Rosa gaat wekelijks de buurt in om andere vrouwen over Jezus te vertellen en staft de (mini) DTS.

Visie: Jonge mensen trainen zodat zij weten wie zij zijn in Christus en anderen het evangelie kunnen vertellen.

telex-en-isabel-min

Telex & Isabel met hun kinderen Claudencia, Dionisia , Ebenhaezer

Werkzaam: in Itepela

Telex werkt in de kliniek in Itepela en zorgt daarmee voor continuiteit in de lokale zorg. Isabel is kleuterjuf en betrokken bij het werk onder de ouderen in Itepela.

Visie: De kinderen, volwassenen en ouderen tot Jezus zien komen, dat ze Hem aannemen als redder.

mael-en-benny-min

Mael & Benny (broer)

Werkzaam: in Lichinga

Werkt in het onderhoudsteam, doet de kidsclub en is staf bij de (mini) dts.

Visie: het trainen en onderwijzen van kinderen en jongeren zodat zij een verschil kunnen maken in Mozambique.

sonia-mariz-min

Sónia Mariz

Werkzaam: in Lichinga

Sónia is directrice van basisschool Cecavi. Haar passie is dat kinderen een andere toekomst voor ogen krijgen. Zij zorgt voor het zeilen en reilen in de school, daarnaast is ze betrokken bij het leiderschapsteam van Jeugd met een Opdracht Lichinga/Niassa.

Visie: de generatie van vandaag vertellen over Jezus Christus zodat zij, en de volgende generaties, een andere toekomst krijgen.